Dizaýnyňyzy hakyky äýnege öwüriň!
POLARIZI UV400 GORAMAK
HOWPSUZ GÖZLER

USOM äýnek

Glassýnek
HünärmenUSOM
Glassýnek

Örän zawodlar çykdajylary peseldýärler we önümiň hiline üns bermeýärler, şonuň üçin 2012-nji ýylda USOM äýnek dünýä indi.“Önümlere esaslanýar, win-win hyzmatdaşlygy” ýörelgesine laýyklykda USOM äýnek önümiň hilini esas hasaplaýar."Biz has az pul gazanmak isleýäris, ýöne mümkin boldugyça ähli hil meselelerini çözmek isleýäris!"Bu USOM esaslandyryjysynyň mantrasy.Başgalara çydamlylyk, iş bilen berk, bu her USOM erkekleriň DNK-synda ýazylýar.

 • OEM & ODMOEM & ODM

  OEM & ODM

  Saýlamak üçin dürli logo görnüşi;Pikir-çyzgy-prototip-galyp-äýnek.

 • PatentPatent

  Patent

  Privatehli hususy ösen modeller Hytaýda patentlenendir.

 • KepillikKepillik

  Kepillik

  Hil meselesi üçin subutnama berenden soň gaýtadan öndürmek.

USOM äýnek

Sport
GlassýnekUSOM
Glassýnek

Häzirki wagtda USOM-yň önümleri çyzgysy, orta derejeli müşderileriň ähli satyn alyş isleglerini kanagatlandyryp bilýän günlük äýneklerini, welosiped äýneklerini, gorag äýneklerini, harby äýnekleri, lykia äýneklerini, welosiped kaskalaryny we ş.m. öz içine alýar.

 • SATY ..
  Guanç Guangzhouou zawodynyň ýarym çarçuwasy Cat3 polýar gün äýnegi

  Moda äýnekleri

  Guanç Guangzhouou zawodynyň ýarym çarçuwasy Cat3 polýar gün äýnegi

 • SATY ..
  Ajaýyp gönüburçly uly obýektiw UV400 CAT3 OEM polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri

  Moda äýnekleri

  Ajaýyp gönüburçly uly obýektiw UV400 CAT3 OEM polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri

 • SATY ..
  Vintage UV400 TAC aýna obýektiwini unisex polýarlaşdyrylan günlük äýneklerinden goraň

  Moda äýnekleri

  Vintage UV400 TAC aýna obýektiwini unisex polýarlaşdyrylan günlük äýneklerinden goraň

USOM äýnek

Moda
Günlük äýnekleriUSOM
Glassýnek

Gaty hil gözegçiliginden başga-da, 2020-nji ýyldan başlap kompaniýanyň gözleg we goldaw topary we kompaniýanyň önümleri hiç wagt könelmezligi üçin täze modelleri ösdürmegi dowam etdirýärler.